Vyberte si vaše nové bývanie.

 • Dom 1
 • Výmera parcely: 818 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 10
 • Výmera parcely: 430 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 11
 • Výmera parcely: 551 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 12
 • Výmera parcely: 655 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 13
 • Výmera parcely: 448 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 14
 • Výmera parcely: 430 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 15
 • Výmera parcely: 916 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 16
 • Výmera parcely: 922 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 17
 • Výmera parcely: 430 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 18
 • Výmera parcely: 448 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 19
 • Výmera parcely: 608 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 2
 • Výmera parcely: 557 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 20
 • Výmera parcely: 643 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 21
 • Výmera parcely: 471 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 22
 • Výmera parcely: 452 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 23
 • Výmera parcely: 757 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 24
 • Výmera parcely: 633 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 25
 • Výmera parcely: 628 m2
 • Plocha domu: 152 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 26
 • Výmera parcely: 542 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 27
 • Výmera parcely: 660 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 28
 • Výmera parcely: 601 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 29
 • Výmera parcely: 602 m2
 • Plocha domu: 139 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 3
 • Výmera parcely: 577 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 30
 • Výmera parcely: 614 m2
 • Plocha domu: 135 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 4
 • Výmera parcely: 880 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 5
 • Výmera parcely: 864 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 6
 • Výmera parcely: 573 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 7
 • Výmera parcely: 558 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 8
 • Výmera parcely: 834 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
 • Dom 9
 • Výmera parcely: 671 m2
 • Plocha domu: 153 m2
 • Cena: - €
 • Stav: Predaný
Zobraziť detail
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zoznam domov

Dom č. Výmera parcely m2 Celková plocha domu m2 Garážové státia Vonkajšie státia Cena Dostupnosť
Dom 1 818 153 2 1 - € Predaný
Dom 10 430 139 1 1 - € Predaný
Dom 11 551 139 1 1 - € Predaný
Dom 12 655 153 2 2 - € Predaný
Dom 13 448 139 1 1 - € Predaný
Dom 14 430 139 1 1 - € Predaný
Dom 15 916 153 2 1 - € Predaný
Dom 16 922 153 2 1 - € Predaný
Dom 17 430 139 1 1 - € Predaný
Dom 18 448 139 1 1 - € Predaný
Dom 19 608 153 2 2 - € Predaný
Dom 2 557 153 2 2 - € Predaný
Dom 20 643 153 2 2 - € Predaný
Dom 21 471 139 1 1 - € Predaný
Dom 22 452 139 1 1 - € Predaný
Dom 23 757 153 2 2 - € Predaný
Dom 24 633 153 2 1 - € Predaný
Dom 25 628 152 2 2 - € Predaný
Dom 26 542 139 1 1 - € Predaný
Dom 27 660 153 2 1 - € Predaný
Dom 28 601 139 1 1 - € Predaný
Dom 29 602 139 1 1 - € Predaný
Dom 3 577 153 2 2 - € Predaný
Dom 30 614 135 1 1 - € Predaný
Dom 4 880 153 2 2 - € Predaný
Dom 5 864 153 2 2 - € Predaný
Dom 6 573 153 2 2 - € Predaný
Dom 7 558 153 2 2 - € Predaný
Dom 8 834 153 2 1 - € Predaný
Dom 9 671 153 2 1 - € Predaný

Domy sú dokončené do štádia holodom

Kontaktujte nás