Spoločnosť MARTINÁK,s.r.o. realizuje výstavbu svojich investičných projektov v synergii s okolitou zástavbou, na báze tradičných murovacích materiálov a najmä komplexne vždy s realizáciou okolitej zelene, ktorá neodmysliteľne ku kvalitnému bývaniu patrí.

Spolupráca s najlepšími architektmi a urbanistami zabezpečuje ideálne začlenenie stavieb do okolitého prostredia, či už v prostredí uprostred miest a ich historických jadier alebo na okraji miest v dotyku s voľnou prírodou. Výstavba je projektovaná a realizovaná na báze ekologicky čistých materiálov v architektúre vytvárajúcej kvalitné bývanie pre vlastníka stavby a taktiež vytvárajúcej kvalitné vonkajšie prostredie pre všetkých, ktorí do územia vstupujú alebo ním len prechádzajú.

Výsadba zelene je navrhovaná odborníkmi dendrológie a rešpektuje danosti prostredia z hľadiska jej rozsahu, vhodnosti a najmä druhovosti. Kolaudácia výstavby prebieha už v čase zrealizovanej zelene.

Aktuálne projekty

MARTINÁK, s.r.o. pracuje na viacerých projektoch, z ktorých sú v realizácii momentálne dva a to výstavba bytových domov v Nitre a výstavba rodinných domov vo Svätom Jure.