Pôsobíme vo sfére výstavby obytných i komerčných nehnuteľností

V Bratislave pôsobiaca spoločnosť MARTINÁK, s.r.o., bola založená v roku 1989. Spoločnosť pôsobí vo sfére výstavby obytných i komerčných nehnuteľností. Špecifikom každého developerského projektu spoločnosti MARTINÁK, s.r.o. je, že si na svoje investičné zámery vyberá len zaujímavé lokality a pri výstavbe sa snaží vždy celú lokalitu zabezpečiť aj z hľadiska dopravnej dostupnosti, oddychu a služieb.

Naša činnosť v investičnej výstavbe je zameraná do troch hlavných kategórií:

Priama investorská činnosť

Priama investorská činnosť (vrátane financovania) v bytovej a občianskej výstavbe.

Inžiniersko investorská činnosť

Zastupovanie investorov na štátnej i neštátnej investičnej výstavbe.

Metodická a konzultačná činnosť

Spoločnosť MARTINÁK, s.r.o. je spracovateľom metodických pokynov “Postup zadávania stavieb v rezorte školstva SR” ako záväzného predpisu pre rezort školstva.

Aktuálne projekty

MARTINÁK, s.r.o. pracuje na viacerých projektoch, z ktorých sú v realizácii momentálne dva a to výstavba bytových domov v Nitre a výstavba rodinných domov vo Svätom Jure.