Spoločnosť MARTINÁK, s.r.o. vytvára pre svojich klientov podmienky na financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti cestou úverových zdrojov. V aktuálnom čase vždy spolupracuje s bankami i štátnymi inštitúciami poskytujúcimi klientske financovanie. Stáli sme pri zrode stavebných sporiteľní, Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ako i vzniku hypotekárnych bánk, kde pre našich klientov zabezpečujeme exkluzívne podmienky z hľadiska jednoduchosti manipulácie zmluvy o úvere, najvýhodnejších podmienok úročenia úverov a výhodnej doby ich splatnosti.

Jednotlivé projekty nastavujeme v bankách individuálne so zabezpečením komplexných podkladov o stavbe, takže na klienta nie sú zo strany banky vznesené žiadne požiadavky ohľadne stavby (technické podklady, dokumentácia, znalecké posudky a pod.). Ručenie úverov voči banke preberá na seba spoločnosť MARTINÁK,s.r.o. ako náhradný záložca.

Aktuálne projekty

MARTINÁK, s.r.o. pracuje na viacerých projektoch, z ktorých sú v realizácii momentálne dva a to výstavba bytových domov v Nitre a výstavba rodinných domov vo Svätom Jure.